Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH23

Wartość jednostki: 109,02 zł
Aktywa: 9 347 956,34 zł
Max 1R: 117,51 zł
Min 1R: 104,84 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: Esaliens TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 109,00 0,02% -0,09%
7D 108,27 0,69% 0,34%
1M 106,31 2,55% 2,85%
3M 111,31 -2,06% 2,29%
6M 113,57 -4,01% 9,28%
1R 110,20 -1,07% 24,17%
3L 151,53 -28,05% 35,21%
YTD 109,31 0,92% 20,53%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek