Ostatnio oglądane

Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) (IPO192)
232,91 PLN
-0,18%-0,43 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaIPO192

IPO192 ‑ notowania

IPO192
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D233,34-0,18%+0,25%
  7D230,44+1,07%+1,64%
  1M222,22+7,05%+3,93%
  3M212,43+9,64%+6,63%
  6M195,28+20,66%+16,51%
  1R173,13+33,98%+26,14%
  3L166,100,00%+31,88%
  YTD204,05+13,28%+10,64%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  258,25+51,97%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  239,46+46,59%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  238,82+46,56%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  100,32+46,13%
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  76,09+44,22%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  2 304,53+40,55%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  71,34+40,54%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  71,27+40,41%