pb.pl

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU10

Wartość jednostki: 37,71 zł
Aktywa: 46 235 000 zł
Max 1R: 39,97 zł
Min 1R: 28,28 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 39,38 -4,24% -2,58%
7D 39,41 -4,31% -2,40%
1M 36,51 3,29% 1,06%
3M 34,02 10,85% 8,70%
6M 38,89 -3,03% 1,09%
1R 38,39 -1,77% 8,45%
3L 57,47 -34,31% -1,07%
YTD 38,44 -0,55% 3,83%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek