Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) (AIG09)
13,78 PLN
-0,58%-0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaAIG09

AIG09 ‑ notowania

AIG09
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa, które inwestują w instrumenty udziałowe dużych i średnich spółek, notowanych na rynkach Azji i Pacyfiku bądź w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie, emitowane przez rządy i agencje rządowe, zaliczanych do kategorii rynków wschodzących. Do 30% aktywów stanowią środki płynne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0007-
  Sharpe'a-0,0004-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6700%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D13,86-0,58%-0,13%
  7D14,00-1,57%-0,39%
  1M13,60+0,51%+0,94%
  3M12,96+6,00%+2,51%
  6M12,89+7,32%+4,42%
  1R13,28+3,77%+7,03%
  3L17,13-20,53%+5,63%
  YTD13,31+2,91%+3,86%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  161,77+16,24%
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,74+13,32%
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,67+13,19%
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  76,65+13,02%
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  26,82+12,08%
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  122,01+12,05%
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  126,25+7,66%
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  14,26+5,24%