Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) (AIG25)
16,60 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaAIG25

AIG25 ‑ notowania

AIG25
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% sWIG80 + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Środki lokowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić papiery dłużne i depozyty bankowe. Wartość lokat zagranicznych nie może przekroczyć 20%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a0,0803-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,3585%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D16,600,00%-0,10%
  7D16,91-1,83%-1,41%
  1M16,32+0,67%-1,33%
  3M15,95+4,40%+2,29%
  6M14,78+12,70%+10,38%
  1R14,35+15,36%+15,95%
  3L13,12+26,72%+26,44%
  YTD14,80+11,86%+8,98%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  246,05+25,80%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  233,60+23,21%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  232,79+23,08%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  69,61+22,34%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  69,56+22,25%
  Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)
  186,57+22,23%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  96,87+22,20%
  Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  479,20+21,35%