Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) (AIG31)
16,19 PLN
-0,43%-0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaAIG31

AIG31 ‑ notowania

AIG31
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, inwestujących w instrumenty udziałowe spółek działających w obszarach innowacyjnych, m.in. w sektorach IT, medycyny, biotechnologii, telekomunikacji, alternatywnych źródeł energii. Fundusz nie ma narzuconych alokacji sektorowych, może inwestować poprzez inne fundusze, w akcje wszystkich spółek, które są innowacyjne w zakresie sprzedawanych przez siebie produktów lub sposobu prowadzenia działalności.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4685%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D16,26-0,43%-0,41%
  7D16,64-2,70%-1,55%
  1M16,42-1,40%+0,01%
  3M14,97+8,22%+4,88%
  6M15,15+8,51%+7,18%
  1R14,42+11,66%+9,27%
  3L15,04+8,08%+9,45%
  YTD14,73+9,10%+6,49%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  184,35+27,99%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  270,22+25,00%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  271,24+24,94%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  147,22+23,84%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  171,00+19,81%
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 335,99+19,55%
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  119,47+18,95%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  173,61+18,91%