Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) (AIG34)
7,02 PLN
-2,23%-0,16 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaAIG34

AIG34 ‑ notowania

AIG34
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których głównym typem lokat są instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,4554%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D7,18-2,23%-0,99%
  7D7,38-4,88%-2,98%
  1M7,91-11,36%-7,03%
  3M7,98-10,57%-2,18%
  6M8,08-9,65%-0,51%
  1R7,62-7,75%-7,51%
  3L8,38-15,52%+7,10%
  YTD8,19-14,81%-10,38%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO)
  7,02-7,75%
  Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  7,02-8,24%