Ostatnio oglądane

Allianz Selektywny (Allianz FIO) (ALL28)
161,61 PLN
+0,11%0,18 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaALL28

ALL28 ‑ notowania

ALL28
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% WIG + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz Allianz Selektywny inwestuje przede wszystkim w akcje i podobne instrumenty, które stanowią od 70% do 100% portfela. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 30% portfela. Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a0,0735-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6447%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D161,43+0,11%+0,16%
  7D157,89+2,36%+0,38%
  1M151,41+8,67%+4,34%
  3M147,70+9,42%+5,90%
  6M139,57+16,90%+11,45%
  1R126,87+26,43%+19,65%
  3L126,36+28,34%+21,31%
  YTD142,79+11,30%+6,70%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  260,28+44,55%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  245,22+44,25%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  244,16+44,19%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  103,39+43,32%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  102,92+42,67%
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  90,89+42,04%
  PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
  90,81+41,91%
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  187,09+41,84%