Allianz India Equity (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL61

Wartość jednostki: 146,35 zł
Aktywa: 12 302 435,00 zł
Max 1R: 147,15 zł
Min 1R: 124,82 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji indyjskich
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji indyjskich
1D 146,35 -0,06% -0,06%
7D 145,97 0,26% 0,26%
1M 140,28 4,33% 4,33%
3M 142,71 2,97% 2,97%
6M 135,10 8,33% 8,33%
1R 136,62 7,79% 7,79%
3L 107,86 35,69% 35,69%
YTD 132,92 10,95% 10,95%

Najlepsze fundusze akcji indyjskich

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 146,35 zł 7,79%