Ostatnio oglądane

Rockbridge FIZ MID CAPS+ (ALT37)
172,65 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaALT37

ALT37 ‑ notowania

ALT37
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, a także w prawa do akcji i kwity depozytowe. Ekspozycja portfela na akcje może być uzyskiwana dzięki zajmowaniu długich pozycji w kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki i tytuły inwestycyjne innych funduszy. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0002-
  Sharpe'a-0,0003-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,5317%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D172,650,00%+0,65%
  7D172,650,00%-1,24%
  1M166,63+3,61%+0,37%
  3M167,35+3,17%+2,68%
  6M155,21+11,24%+8,50%
  1R132,27+30,53%+11,55%
  3L142,55+21,12%+14,79%
  YTD155,21+11,24%+5,54%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Insignis Long FIZ
  Insignis Long FIZ
  284 475,64+42,24%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  172,65+30,53%
  Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)
  482,09+27,77%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  237,16+26,62%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  237,14+26,09%
  White Berg Capital Markets FIZ
  White Berg Capital Markets FIZ
  258 241,55+25,69%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  100,68+24,08%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  100,37+23,70%