Ostatnio oglądane

BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) (w likwidacji) (ALT48)
93,78 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-12-07)
Dodaj do portfelaALT48

ALT48 ‑ notowania

ALT48
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 12M + 3%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz absolutnej stopy zwrotu. Aktywa lokowane są z wykorzystaniem aktywnej alokacji w ramach globalnych klas aktywów poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy Raiffeisen Capital Management. Fundusz może inwestować: od 0% do 70% w fundusze aktywnej alokacji, od 0% do 100% w fundusze obligacji skarbowych strefy euro oraz od 0% do 60% w fundusze obligacji skarbowych w innej walucie, od 0% do 100% w fundusze akcji, od 0% do 100% w fundusze obligacji korporacyjnych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0283%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D93,780,00%-0,02%
  7D93,17+0,65%-0,30%
  1M91,86+2,00%+0,71%
  3M92,61+0,98%+0,71%
  6M92,49+1,50%+2,01%
  1R92,67+1,20%+4,02%
  3L105,01-10,69%+7,29%
  YTD91,69+2,63%+2,35%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  26,78+88,06%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  686,60+64,31%
  Total FIZ
  Total FIZ
  480,17+22,60%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  97,78+20,17%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  95,63+20,08%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,13+19,65%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 980,24+19,50%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  135,49+18,51%