BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) (w likwidacji)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% (WIBOR 12M + 3%)
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz absolutnej stopy zwrotu. Aktywa lokowane są z wykorzystaniem aktywnej alokacji w ramach globalnych klas aktywów poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy Raiffeisen Capital Management. Fundusz może inwestować: od 0% do 70% w fundusze aktywnej alokacji, od 0% do 100% w fundusze obligacji skarbowych strefy euro oraz od 0% do 60% w fundusze obligacji skarbowych w innej walucie, od 0% do 100% w fundusze akcji, od 0% do 100% w fundusze obligacji korporacyjnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 110,33 zł
Najgorszy wynik: 86,11 zł