Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) (ING71)
166,57 PLN
-0,08%-0,14 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING71

ING71 ‑ notowania

ING71
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities. Stopa zwrotu funduszu jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe (hedging). Celem Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w zestaw czynników (takich jak dynamika, wartość, czynnik „carry” i zmienność), które są osiągane przy zastosowaniu uregulowanych strategii przyjmujących zarówno długie, jak i krótkie pozycje. Wyniki Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities mierzone w okresie pięciu lat dąży do przekroczenia 1-miesięcznej stopy LIBOR dla dolara amerykańskiego. Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities dąży do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego wykorzystując przede wszystkim długie i krótkie finansowe instrumenty pochodne w stosunku do szerokiego zakresu klas aktywów, takich jak akcje, instrumenty o stałym dochodzie, waluty i indeksy towarów. Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities może również wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,3036%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D166,71-0,08%-0,02%
  7D166,59-0,01%-0,21%
  1M169,11-1,50%+0,10%
  3M177,93-6,24%+0,27%
  6M181,46-8,65%+2,37%
  1R175,69-5,23%+3,81%
  3L164,99+1,01%+6,17%
  YTD182,49-8,69%+1,54%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+23,73%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,81+22,67%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%