Ostatnio oglądane

BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) (w likwidacji) (ALT81)
97,61 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-12-07)
Dodaj do portfelaALT81

ALT81 ‑ notowania

ALT81
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 12M + 2%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje, pod warunkiem, że instrumenty jednego emitenta stanowią nie więcej niż 5% aktywów. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartościowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,6601%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D97,610,00%-0,17%
  7D97,31+0,31%-0,37%
  1M97,47-0,03%-0,17%
  3M97,08+0,67%-0,03%
  6M93,26+4,74%-0,41%
  1R88,44+10,37%+2,85%
  3L111,26-12,27%+0,42%
  YTD89,61+9,59%-0,73%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  140,88+12,22%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  121,22+10,03%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  119,04+9,37%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  169,33+8,73%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,47+8,55%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,20+7,83%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  56,52+7,45%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
  56,50+7,41%