Ostatnio oglądane

Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) (AMU13)
156,64 PLN
-0,13%-0,21 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaAMU13

AMU13 ‑ notowania

AMU13
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI ACWI Index + 10% WIBOR O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku wynoszącego co najmniej 7,5 pkt. proc. w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA przy założeniu horyzontu inwestycyjnego co najmniej 7 lat. W tym celu inwestuje od 0% do 100% w akcje oraz inne instrumenty udziałowe, instrumenty dłużne oraz w jednostki i tytuły innych funduszy. Zarządzanie aktywami odbywa się w sposób elastyczny, w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów. Fundusz cechuje przewaga instrumentów bardziej ryzykownych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,0766%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D156,85-0,13%-0,09%
  7D156,50+0,09%-0,44%
  1M147,72+6,04%+1,42%
  3M148,88+5,21%+0,86%
  6M137,87+13,64%+4,39%
  1R132,43+17,97%+8,06%
  3L137,34+14,42%+4,92%
  YTD143,49+8,74%+1,99%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)
  146,77+29,21%
  inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)
  136,12+27,23%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  17,98+24,77%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  17,98+24,77%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  13,08+24,45%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  13,08+24,45%
  inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)
  123,90+22,79%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  16,83+19,02%