Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 60% Barclays Global Aggregate (PLN Hedged) Index + 40% WIBOR O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku wynoszącego co najmniej 2,5 pkt. proc. w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA przy założeniu horyzontu inwestycyjnego co najmniej 3 lat. W tym celu inwestuje od 0% do 100% w akcje oraz inne instrumenty udziałowe, instrumenty dłużne oraz w jednostki i tytuły innych funduszy. Zarządzanie aktywami odbywa się w sposób elastyczny, w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów. Fundusz cechuje przewaga instrumentów mniej ryzykownych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 113,51 zł
Najgorszy wynik: 98,77 zł