Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) (ARK39)
958,34 PLN
+0,60%5,75 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaARK39

ARK39 ‑ notowania

ARK39
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI Emerging Markets Net TR Index USD + 10% WIBOR O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% aktywów lokują w akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe spółek z rynków wschodzących, obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI Emerging Markets. Pozostałe środki mogą być inwestowane bezpośrednio w akcje i instrumenty o podobnym charakterze.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8283bardzo dobry
  Sharpe'a-0,0003-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,1241%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D952,59+0,60%+0,36%
  7D953,31+0,53%+0,84%
  1M961,68+0,26%+1,05%
  3M920,99+3,86%+2,73%
  6M882,60+11,10%+5,60%
  1R874,89+10,06%+2,90%
  3L1 068,89-10,31%-12,20%
  YTD889,09+7,11%+1,28%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  146,31+17,50%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  958,34+10,06%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  95,44+8,27%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  95,44+8,27%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  95,44+8,27%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  95,45+8,15%
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  72,70+8,09%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  96,22+7,52%