Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Prosperity (Santander Prestiż SFIO) (ARK64)
1 208,93 PLN
-0,11%-1,31 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaARK64

ARK64 ‑ notowania

ARK64
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Prosperity wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu (subfundusz bazowy), który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Subfundusz bazowy inwestuje w firmy, które dostarczają rozwiązania problemów społecznych poprzez swoje produkty lub usługi i które mogą zaoferować wysokie perspektywy wzrostu, a jednocześnie wywierać pozytywny wpływ społeczny.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 210,24-0,11%-0,45%
  7D1 192,39+1,39%-0,73%
  1M1 175,76+3,13%+0,41%
  3M1 127,40+7,67%+4,75%
  6M1 145,15+5,72%+8,06%
  1R1 046,910,00%+10,09%
  3L1 046,910,00%+8,69%
  YTD1 165,64+3,46%+6,95%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  185,38+29,00%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  271,86+26,75%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  272,89+26,68%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  147,22+23,84%
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 349,65+21,68%
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  120,18+20,18%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  172,26+19,85%
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  231,62+19,79%