Ostatnio oglądane

UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) (AXA01)
238,04 PLN
+1,53%3,59 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaAXA01

AXA01 ‑ notowania

AXA01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark95% WIG + 5% WIBOR 1Y
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Skoncentrowany subfundusz polskich akcji. Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW - w zależności od sytuacji rynkowej okazji inwestycyjnych może poszukiwać zarówno w segmencie mniejszych, jak i największych polskich spółek. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej - udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi co najmniej 50%. Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku rozwiązań uniwersalnych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu benchmarku, ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,9062bardzo dobry
  Sharpe'a0,1643-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,5971%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D234,45+1,53%+0,70%
  7D237,43+0,26%-0,23%
  1M241,13-0,19%-0,17%
  3M221,68+7,52%+3,19%
  6M206,35+16,51%+7,38%
  1R172,68+36,21%+15,47%
  3L165,39+45,17%+15,62%
  YTD205,03+14,45%+5,18%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  541,65+42,00%
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  535,85+41,61%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  255,40+36,76%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  166,63+36,49%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  238,04+36,21%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  237,00+36,17%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  101,72+34,50%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  100,89+33,40%