Ostatnio oglądane

UNIQA Akcji (UNIQA FIO) (AXA02)
179,64 PLN
+0,02%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaAXA02

AXA02 ‑ notowania

AXA02
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark95% WIG + 5% WIBOR 1Y
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Instrumenty udziałowe stanowią co najmniej 70% aktywów funduszu. Do 30% lokat mogą stanowić instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% lokat stanowić mogą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których polityka zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Do 35% aktywów może być inwestowane w papiery udziałowe notowane na rynkach zagranicznych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4778-
  Sharpe'a0,1070-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,7110%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D179,61+0,02%+0,07%
  7D177,27+1,34%+0,46%
  1M188,26-3,86%-1,32%
  3M165,37+8,58%+4,55%
  6M161,64+12,00%+6,45%
  1R136,33+31,18%+14,34%
  3L134,87+32,97%+15,91%
  YTD158,43+11,69%+5,22%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  166,63+36,49%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  254,14+34,49%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  237,98+34,44%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  236,94+34,40%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  101,71+31,71%
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  180,53+31,22%
  UNIQA Akcji (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji (UNIQA FIO)
  179,64+31,18%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  100,92+30,69%