Ostatnio oglądane

UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) (AXA06)
144,86 PLN
+0,01%0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaAXA06

AXA06 ‑ notowania

AXA06
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 6M + 0,2%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne) oraz w listy zastawne przy czym łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekraczać 50%. Do 100% środków może lokować w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów. Do 2% lokat mogą stanowić akcje, ale wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych lub instrumentów rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,1824%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D144,84+0,01%-0,16%
  7D144,58+0,19%-0,20%
  1M143,91+0,60%+0,06%
  3M142,79+1,41%+0,56%
  6M140,97+2,85%+1,99%
  1R136,05+6,46%+4,57%
  3L129,15+12,27%+8,22%
  YTD140,37+3,32%+2,04%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  122,36+10,48%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,53+10,33%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 389,57+10,20%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  135,34+9,86%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  92,54+9,83%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  149,50+9,71%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,98+9,37%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  256,12+9,26%