Ostatnio oglądane

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) (QRS28)
91,42 PLN
+0,02%0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaQRS28

QRS28 ‑ notowania

QRS28
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBID 6M + 0,25%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków, wyższych niż w przypadku benchmarku WIBID 6M + 25 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”). Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR2,3416wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,1345-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2431%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D91,40+0,02%-0,14%
  7D91,32+0,11%-0,24%
  1M90,90+0,62%-0,01%
  3M89,84+1,76%+0,44%
  6M87,03+5,29%+2,46%
  1R82,87+10,36%+4,86%
  3L76,33+19,64%+7,52%
  YTD88,37+3,62%+1,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  120,97+11,90%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 373,42+11,08%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  133,76+10,97%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,42+10,36%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,39+10,10%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  138,44+10,07%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  147,61+10,03%
  PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  93,39+9,81%