Ostatnio oglądane

Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) (PIO08)
244,48 PLN
+0,05%0,12 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaPIO08

PIO08 ‑ notowania

PIO08
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (POLONIA + 40 pb)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Jest jednym z subfunduszy o najniższym profilu ryzyka ze wszystkich strategii Pekao TFI. Lokuje aktywa przede wszystkim w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne państwa członkowskie UE lub należące do OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 1 rok.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,1370wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,1569-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2448%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D244,36+0,05%-0,18%
  7D244,21+0,11%-0,30%
  1M243,50+0,40%-0,09%
  3M240,47+1,69%+0,38%
  6M234,66+4,48%+1,95%
  1R225,36+8,45%+4,75%
  3L203,58+20,08%+7,78%
  YTD235,11+4,01%+1,65%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  121,44+11,61%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 378,82+10,54%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  134,34+10,47%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,45+10,14%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,90+10,01%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,12+9,77%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  253,87+9,65%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  148,42+9,63%