Ostatnio oglądane

UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) (AXA20)
115,36 PLN
-1,57%-1,84 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAXA20

AXA20 ‑ notowania

AXA20
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy, których główną kategorię lokat stanowią akcje. Podstawowe kryterium doboru lokat stanowi ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmująca analizę czynników takich jak: środowisko (ang. environment), społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance), określanych łącznie skrótem ESG.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0003-
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,7820%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D117,20-1,57%-0,68%
  7D117,97-2,21%-0,95%
  1M116,97-1,38%-0,30%
  3M111,31+3,97%+1,74%
  6M101,60+17,45%+6,98%
  1R99,45+16,29%+9,29%
  3L121,12-3,46%+13,98%
  YTD104,00+10,30%+6,08%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  177,88+17,34%
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  173,03+17,29%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  173,03+17,29%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  173,03+17,29%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  117,26+17,00%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  115,36+16,29%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  124,38+15,75%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  124,34+15,73%