Ostatnio oglądane

UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) (AXA36)
136,72 PLN
+0,05%0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaAXA36

AXA36 ‑ notowania

AXA36
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 10% do 50% aktywów funduszu. Z kolei instrumenty o charakterze dłużnym - od 10% do 90% (w tym obligacje komunalne i listy zastawne). Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym (do 50%) oraz o charakterze dłużnym (do 80%). Do 50% lokat może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D136,65+0,05%0,00%
  7D135,64+0,80%+0,43%
  1M138,21-1,08%-0,40%
  3M132,20+4,17%+1,83%
  6M128,25+6,50%+3,53%
  1R117,28+16,74%+9,34%
  3L112,170,00%+2,90%
  YTD127,32+6,93%+3,57%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  202,09+18,66%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,25+17,63%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  138,67+17,46%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,47+17,29%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  340,45+16,90%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  138,26+16,84%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  136,72+16,74%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  169,83+15,96%