Ostatnio oglądane

Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) (w likwidacji) (BAL05)
105,75 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-12-29)
Dodaj do portfelaBAL05

BAL05 ‑ notowania

BAL05
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark20% WIG + 80% (stopa referencyjna NBP + 1%), pomniejszone o koszty stałe funduszu
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Lokaty zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. Część udziałowa portfela może sięgać do 60% aktywów. W jej skład wchodzą akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% lokat, przy czym papiery dłużne przedsiębiorstw nie przekraczają 40% aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D105,750,00%+0,04%
  7D105,03+0,33%-0,18%
  1M103,09+2,74%+0,13%
  3M100,04+5,60%+0,30%
  6M101,11+4,79%+2,44%
  1R96,39+9,71%+3,84%
  3L101,58+4,17%+6,20%
  YTD105,750,00%+1,56%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+23,73%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,62+22,89%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%