Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

BAL05

Wartość jednostki: 98,41 zł
Aktywa: 87 862 269,96 zł
Max 1R: 107,91 zł
Min 1R: 91,41 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Towarzystwo: Baltic Capital TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
1D 98,37 0,04% 0,09%
7D 97,46 0,97% -0,17%
1M 96,10 2,53% 0,27%
3M 92,39 6,52% 0,96%
6M 96,29 2,20% 1,41%
1R 107,24 -8,23% 0,53%
3L -- -0,70%
YTD 96,39 2,71% 0,32%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu konserwatywne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 122,18 zł 2,14%
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) 96,74 zł -1,20%
Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) 98,41 zł -8,23%