Baltic Makro Alokacji Plus B (Baltic SFIO) (w likwidacji)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 50% WIG + 50% (stopa referencyjna NBP + 1%), pomniejszone o koszty stałe funduszu
Zasięg geograficzny: b.d.
Instrumenty udziałowe mogą stanowić do 100% portfela funduszu. Do 40% lokat mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Zarządzający stosują aktywną alokację aktywów w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 122,21 zł
Najgorszy wynik: 103,51 zł