Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB43

Wartość jednostki: 15,64 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 16,02 zł
Min 1R: 15,48 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie korporacyjne
Towarzystwo: Rockbridge TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne
1D 15,68 -0,26% -0,03%
7D 15,70 -0,51% -0,03%
1M 15,86 -1,39% -0,38%
3M 15,85 -1,32% -0,65%
6M 15,73 -0,57% -0,15%
1R 15,49 0,97% 0,38%
3L 14,44 8,31% 4,48%
YTD 15,49 0,77% 0,04%

Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1534,50 zł 3,91%
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 107,26 zł 3,64%
Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ 1165,14 zł 2,74%
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 176,21 zł 1,33%
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 111,58 zł 0,66%