Ostatnio oglądane

mBank Multiasset (mBank FIO) (CAB62)
112,55 PLN
+1,01%1,13 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaCAB62

CAB62 ‑ notowania

CAB62
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkdwukrotność wskaźnika WIBID 1Y
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz kładzie nacisk na globalną dywersyfikację aktywów oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę instrumentów, zarówno tradycyjnych (akcje i obligacje), jak i alternatywnych. Udział poszczególnych klas aktywów jest warunkowany przez fazy cyklu koniunkturalnego. Szerokie limity inwestycyjne pozwalają na elastyczne dostosowanie portfela do zmieniających się warunków rynkowych. Znaczną część portfela stanowią zagraniczne fundusze typu ETF.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D111,42+1,01%+0,04%
  7D111,64+0,82%-0,18%
  1M110,14+2,23%+0,13%
  3M109,10+2,87%+0,30%
  6M107,71+6,25%+2,44%
  1R101,81+10,86%+3,84%
  3L101,32+11,06%+6,20%
  YTD108,10+3,80%+1,56%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+23,73%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,62+22,89%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%