Ostatnio oglądane

Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) (CAS09)
232,57 PLN
+0,92%2,11 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaCAS09

CAS09 ‑ notowania

CAS09
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI Europe Net TR Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwartym, regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym. Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na zorganizowanych rynkach europejskich. Co najmniej 66% wartości aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w instrumenty akcyjne będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach europejskich oraz w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Turcję, Szwajcarię, państwa członkowskie oraz banki centralne tych państw.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0011-
  Sharpe'a-0,0005-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4520%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D230,46+0,92%+0,38%
  7D228,30+1,87%+0,08%
  1M225,78+3,03%+0,47%
  3M222,13+5,22%+2,69%
  6M205,61+14,53%+7,65%
  1R201,48+17,34%+10,59%
  3L304,98-22,92%+14,81%
  YTD208,94+10,83%+6,80%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  181,70+20,76%
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  176,74+20,70%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  176,74+20,70%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  176,74+20,70%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  119,12+19,38%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  117,20+18,67%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  126,08+18,01%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  126,04+17,99%