Ostatnio oglądane

Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) (CUN19)
158,72 PLN
+0,08%0,13 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaCUN19

CUN19 ‑ notowania

CUN19
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa Allianz Obligacji Dynamiczny nie są inwestowane według przyjętego wzorca. Zarówno udział instrumentów rynku pieniężnego, jak i długoterminowych instrumentów dłużnych może ulegać zmianom w krótkich odstępach czasu. Skład portfela subfunduszu jest aktywnie dopasowywany do bieżącej sytuacji na rynku. Znaczny udział obligacji charakteryzujących się podwyższoną zmiennością cen może powodować okresowe wahania wartości jednostki subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0361%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D158,59+0,08%+0,08%
  7D158,31+0,26%+0,19%
  1M156,97+1,68%+1,01%
  3M157,85+0,55%+0,36%
  6M153,49+3,74%+2,10%
  1R146,47+8,32%+6,25%
  3L161,69-2,32%-0,20%
  YTD157,77+0,21%+0,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  113,68+11,09%
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4 915,93+11,03%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  109,24+9,76%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  180,21+9,18%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  310,97+9,17%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  180,03+9,07%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  225,70+8,86%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  217,45+8,77%