Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN19

Wartość jednostki: 126,02 zł
Aktywa: 300 375 322,30 zł
Max 1R: 159,93 zł
Min 1R: 124,15 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
1D 127,51 -1,17% -0,77%
7D 132,59 -4,96% -2,77%
1M 132,15 -4,64% -1,96%
3M 126,96 -0,74% 1,07%
6M 138,55 -9,04% -4,38%
1R 159,93 -21,20% -14,47%
3L 156,94 -19,67% -11,72%
YTD 147,18 -14,53% -8,89%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych