Ostatnio oglądane

Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (CUN24)
123,98 PLN
+0,02%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaCUN24

CUN24 ‑ notowania

CUN24
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIRON 3M + 0,25%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty dłużne wynosi od 25% do 100% aktywów, natomiast całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty dłużne wynosi od 0% do 75% aktywów. Termin zapadalności dłużnych papierów nie powinien być dłuższy niż 5,5 roku w momencie ich nabycia.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,3350-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,1542%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D123,95+0,02%0,00%
  7D123,86+0,10%+0,08%
  1M123,41+0,46%+0,40%
  3M122,32+1,36%+0,98%
  6M119,95+3,40%+3,07%
  1R115,20+7,64%+5,79%
  3L109,16+13,56%+10,36%
  YTD121,23+2,29%+2,23%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 727,10+13,01%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 553,63+11,29%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  120,60+11,24%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,00+11,11%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  185,78+10,68%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 397,01+10,43%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 079,39+10,43%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 435,85+10,39%