Ostatnio oglądane

Allianz Europejskich Akcji (Allianz Duo FIO) (CUN25)
96,74 PLN
-0,20%-0,19 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-04-19)
Dodaj do portfelaCUN25

CUN25 ‑ notowania

CUN25
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje co najmniej 75% aktywów w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,3671-
  Sharpe'a0,2354-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,5329%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D96,93-0,20%-0,06%
  7D96,84-0,10%+0,94%
  1M92,12+5,02%+3,03%
  3M93,05+3,97%+4,87%
  6M81,38+19,89%+10,73%
  1R89,15+8,51%+10,53%
  3L68,14+41,97%+18,60%
  YTD88,24+11,17%+6,87%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  182,31+21,95%
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  177,34+21,90%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  177,34+21,90%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  177,34+21,90%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  119,82+20,54%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  117,94+19,82%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  126,61+18,37%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  126,57+18,36%