Ostatnio oglądane

Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) (CUN27)
127,20 PLN
+0,02%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaCUN27

CUN27 ‑ notowania

CUN27
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIRON 3M + 0,25%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa Allianz Dochodowy lokowane są głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły lub jednostki uczestnictwa w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8607bardzo dobry
  Sharpe'a0,0238-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,1979%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D127,17+0,02%+0,01%
  7D127,06+0,11%+0,05%
  1M126,40+0,71%+0,37%
  3M125,73+1,17%+0,97%
  6M121,94+4,37%+3,05%
  1R116,00+9,67%+5,80%
  3L110,38+15,25%+10,28%
  YTD124,38+2,25%+2,15%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 727,10+13,01%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 554,58+11,62%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  120,57+11,47%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,04+11,43%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  185,58+10,87%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 077,82+10,53%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 397,01+10,43%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 435,85+10,39%