Ostatnio oglądane

BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) (FOR10)
111,18 PLN
-0,19%-0,21 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaFOR10

FOR10 ‑ notowania

FOR10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark80% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 70% aktywów funduszu stanowią instrumenty o charakterze dłużnym. Do 50% aktywów fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Od 0% do 10% aktywów funduszu może być lokowane w obligacje zamienne na akcje. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8766%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D111,39-0,19%-0,15%
  7D111,38-0,18%-0,39%
  1M110,91+0,24%-0,09%
  3M111,24-0,04%-0,09%
  6M111,39+0,88%+0,15%
  1R103,70+7,05%+2,88%
  3L118,71-6,36%+0,31%
  YTD110,63+0,05%-0,72%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  140,91+12,40%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  121,02+9,86%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  118,86+9,20%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  169,38+8,81%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,47+8,47%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,21+7,81%
  Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)
  138,19+7,59%
  Eques Obligacji (Eques SFIO)
  Eques Obligacji (Eques SFIO)
  13,03+7,51%