BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR28

Wartość jednostki: 122,44 zł
Aktywa: 955 925 607,13 zł
Max 1R: 122,44 zł
Min 1R: 115,53 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Towarzystwo: BNP Paribas TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne
1D 122,39 0,04% 0,04%
7D 122,26 0,15% 0,12%
1M 121,74 0,57% 0,62%
3M 119,99 2,04% 2,09%
6M 117,72 4,01% 3,70%
1R -- 3,71%
3L -- 3,32%
YTD 120,13 2,01% 1,88%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne