Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) (ING35)
381,11 PLN
+0,45%1,71 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaING35

ING35 ‑ notowania

ING35
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Global Equity Income wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Global Equity co najmniej dwie trzecie aktywów inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju świata i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8474bardzo dobry
  Sharpe'a0,1968-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,1441%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D379,40+0,45%+0,30%
  7D379,59+0,40%+0,53%
  1M382,85-0,61%+0,76%
  3M373,86+2,96%+3,23%
  6M350,09+8,77%+8,20%
  1R336,40+13,27%+11,01%
  3L272,72+40,75%+8,93%
  YTD355,89+8,06%+6,88%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  189,59+36,43%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  178,19+30,05%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  180,34+28,09%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  267,96+27,32%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  268,98+27,24%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,01+26,87%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,67+26,76%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  272,60+21,75%