Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) (ING45)
148,44 PLN
-0,87%-1,30 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaING45

ING45 ‑ notowania

ING45
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej (włączając Karaiby), Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce. W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,0867wyjątkowo dobry
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,2158%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D149,74-0,87%-0,64%
  7D151,55-2,05%-1,48%
  1M149,57-1,18%+0,52%
  3M140,38+5,72%+5,60%
  6M126,94+16,46%+6,45%
  1R122,17+21,26%+2,72%
  3L140,09+6,46%-9,51%
  YTD128,18+15,98%+1,94%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  148,44+21,26%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  962,17+8,07%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  98,25+7,44%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  98,26+7,43%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  96,76+7,32%