Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) (ING77)
92,58 PLN
-0,99%-0,93 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaING77

ING77 ‑ notowania

ING77
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities zasadniczo inwestuje w zdywersyfikowany portfel spółek, które generują pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz przynoszą zyski finansowe. Fundusz zagraniczny inwestuje w spółki mające siedzibę, notowane lub będące przedmiotem obrotu na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może również inwestować bezpośrednio, do 20% swoich aktywów netto, w Chinach kontynentalnych poprzez platformę Stock Connect, która jest względnie nową platformą, w związku z czym pewne regulacje nie zostały sprawdzone i podlegają zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na ten fundusz. Portfel jest zdywersyfikowany pod kątem różnych tematów inwestycyjnych, krajów oraz sektorów

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,5703%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D93,51-0,99%-0,45%
  7D92,78-0,22%-0,73%
  1M91,31+0,92%+0,41%
  3M85,86+7,34%+4,75%
  6M84,01+11,37%+8,06%
  1R84,81+10,12%+10,09%
  3L90,70+0,95%+8,69%
  YTD83,90+9,94%+6,95%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  185,38+29,00%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  271,86+26,75%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  272,89+26,68%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  147,22+23,84%
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 349,65+21,68%
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  120,18+20,18%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  172,26+19,85%
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)
  231,62+19,79%