Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING77

Wartość jednostki: 87,19 zł
Aktywa: 162 902 705,60 zł
Max 1R: 87,71 zł
Min 1R: 71,96 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Goldman Sachs TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 87,08 0,13% 0,23%
7D 87,46 -0,31% 0,42%
1M 85,00 2,58% 2,52%
3M 79,32 9,92% 8,69%
6M 80,88 7,80% 8,59%
1R 84,12 3,65% 13,24%
3L 84,83 5,04% 9,72%
YTD 83,90 3,54% 3,70%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych