Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) (ING90)
96,91 PLN
-0,08%-0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaING90

ING90 ‑ notowania

ING90
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Treasury BondSpot Poland Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland, w związku z czym może inwestować do 100 % aktywów w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu. W celu osiągnięcia stopy zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland Fundusz może inwestować aktywa w inne instrumenty finansowe, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Skład portfela Subfunudszu może różnić od składu indeksu Treasury BondSpot Poland

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D96,99-0,08%-0,06%
  7D96,44+0,49%+0,50%
  1M95,64+1,10%+0,92%
  3M94,76+1,95%+1,80%
  6M95,67+1,40%+1,38%
  1R92,70+4,14%+4,43%
  3L99,91-2,43%+0,90%
  YTD95,24+1,40%+1,43%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  114,92+8,62%
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  5 002,21+8,50%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  182,32+6,45%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  182,09+6,31%
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  116,05+6,30%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  110,44+6,29%
  Investor Obligacji (Investor FIO)
  Investor Obligacji (Investor FIO)
  355,83+6,20%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  316,23+6,07%