Insignis Long FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INS01

Wartość jednostki: 246 138,26 zł
Aktywa: 18 236 566,64 zł
Max 1R: 246 138,26 zł
Min 1R: 200 000,00 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Insignis TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 246138,26 0,00% 0,18%
7D 246138,26 0,00% -0,51%
1M 246138,26 0,00% 4,17%
3M 204500,80 20,36% 6,17%
6M 200000,00 23,07% 10,25%
1R -- 18,83%
3L -- 22,35%
YTD 246138,26 0,00% 2,17%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne