Ostatnio oglądane

Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) (INV25)
81,16 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-06-28)
Dodaj do portfelaINV25

INV25 ‑ notowania

INV25
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI Emerging Markets Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w krajach zaliczanych do rynków wschodzących (wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets) jak również krajach zaliczanych do rynków granicznych (wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets) oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących we wskazane instrumenty akcyjne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1072-
  Sharpe'a0,0115-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,2474%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D81,160,00%+0,37%
  7D81,35-0,23%+1,88%
  1M79,47+2,13%+5,70%
  3M79,47+3,06%+5,84%
  6M77,58+3,68%+6,91%
  1R78,38+3,55%+6,34%
  3L77,21+5,12%-8,02%
  YTD77,58+4,09%+2,70%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  146,61+22,76%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  977,69+14,41%
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  75,06+14,11%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,54%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  98,69+13,48%