Ostatnio oglądane

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) (INV28)
87,29 PLN
-0,07%-0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-06-28)
Dodaj do portfelaINV28

INV28 ‑ notowania

INV28
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBID 6M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje zaliczane do rynków wschodzących (wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets) jak również kraje zaliczane do rynków granicznych (wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets). Fundusz inwestuje również w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową działalność we wspomnianych krajach.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7122%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D87,35-0,07%+0,11%
  7D86,91+0,44%+0,45%
  1M87,15+0,16%+1,55%
  3M88,40-0,99%-0,36%
  6M86,75+0,67%+1,79%
  1R84,44+3,38%+2,39%
  3L99,40-12,18%-5,52%
  YTD86,75+0,62%-1,71%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  110,68+11,57%
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  110,68+11,57%
  Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)
  106,63+10,06%
  Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)
  82,30+3,31%