Ostatnio oglądane

Investor Akcji (Investor FIO) (INV42)
397,47 PLN
-0,21%-0,85 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaINV42

INV42 ‑ notowania

INV42
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark65% MSCI World Net TR USD Index + 25% WIG + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz akcji. Prowadzi aktywną selekcję spółek. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Investor Akcji lokuje aktywa na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Umożliwia to dywersyfikację portfela oraz inwestowanie w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również redukowanie ekspozycji na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0003-
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,1000%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D398,32-0,21%-0,30%
  7D390,32+1,83%+0,12%
  1M377,07+5,41%+1,39%
  3M381,67+2,98%+2,54%
  6M341,50+18,38%+8,90%
  1R336,74+18,83%+11,31%
  3L420,66-4,33%+8,18%
  YTD338,31+15,54%+6,62%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,06+36,93%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  270,10+28,47%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  271,14+28,40%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  82,77+27,89%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,44+27,49%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,80+27,25%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  176,90+26,57%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,22+22,63%