Ostatnio oglądane

Ipopema MegaTrends FIZ (IPO126)
51,19 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaIPO126

IPO126 ‑ notowania

IPO126
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark10% WIBID O/N + 90% MSCI ACWI (USD)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w instrumenty spółek, będących beneficjentami długoterminowych trendów: demograficznych, geopolitycznych, technologicznych oraz w dziedzinach ochrony zdrowia i energii. Od 60% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, kwity depozytowe oraz tytuły uczestnictwa, których wartość zależy od zmian cen instrumentów udziałowych. Pozostałe aktywa mogą stanowić: wierzytelności, waluty oraz instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0063-
  Sharpe'a-0,0027-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,5571%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D51,190,00%-0,41%
  7D51,190,00%-1,55%
  1M54,56-6,18%+0,01%
  3M77,41-33,87%+4,88%
  6M78,35-34,66%+7,18%
  1R77,07-33,58%+9,27%
  3L152,76-66,49%+9,45%
  YTD78,35-34,66%+6,49%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  184,35+27,99%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  270,22+25,00%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  271,24+24,94%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  147,22+23,84%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  171,00+19,81%
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 335,99+19,55%
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  119,47+18,95%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  173,61+18,91%