Ostatnio oglądane

Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) (IPO61)
140,90 PLN
+0,12%0,17 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaIPO61

IPO61 ‑ notowania

IPO61
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz może inwestować w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty - od 50% wartości aktywów netto subfunduszu; listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości aktywów subfunduszu; depozyty - do 30% wartości aktywów subfunduszu; jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych - do 20% wartości aktywów subfunduszu. Do 30 % wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz instrumentów dłużnych. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8436%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D140,73+0,12%-0,10%
  7D140,38+0,37%-0,28%
  1M139,12+1,68%+0,31%
  3M138,83+1,49%-0,02%
  6M133,55+5,78%+0,81%
  1R124,87+12,85%+3,06%
  3L144,54-2,85%+0,40%
  YTD137,41+2,42%-0,80%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  140,90+12,85%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  121,13+10,65%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  119,02+9,99%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  168,95+9,13%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,43+8,74%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,06+8,09%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  56,45+8,02%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
  56,44+8,00%