Ostatnio oglądane

Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (IVS02)
37,19 PLN
+0,16%0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaIVS02

IVS02 ‑ notowania

IVS02
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz oparty o polski rynek dłużnych papierów wartościowych, z którym związany jest jego benchmark. Fundusz poszukuje wartości na międzynarodowym rynku dłużnym (global unconstrained fixed income strategy). Aktywnie inwestuje w szerokie spektrum obligacji, w szczególności emitentów korporacyjnych i skarbowych, w kraju i za granicą. Proces inwestycyjny opiera się o analizę top-down, czyli analizę globalnej gospodarki i polityki gospodarczej, która na wybranych rynkach w uzasadnionych przypadkach może być wzbogacona analizą bottom-up, obejmującą fundamentalną ocenę kraju, rynku lub emitenta.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8302%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D37,13+0,16%-0,10%
  7D37,13+0,16%-0,28%
  1M36,73+1,75%+0,31%
  3M37,20-0,03%-0,02%
  6M36,62+1,53%+0,81%
  1R35,18+5,71%+3,06%
  3L38,80-4,42%+0,40%
  YTD37,23-0,46%-0,80%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  140,90+12,85%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  121,13+10,65%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  119,02+9,99%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  168,95+9,13%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,43+8,74%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,06+8,09%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  56,45+8,02%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
  56,44+8,00%