Ostatnio oglądane

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ (KAH10)
1 313,22 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaKAH10

KAH10 ‑ notowania

KAH10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Średnio 98%, ale nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje. Fundusz charakteryzuje się niską dywersyfikacją: w skład portfela z reguły wchodzi 10-20 spółek. Max limit inwestycji w jedną spółkę to 20%. Pozostałe aktywa lokowane są w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, instrumenty pochodne, waluty i listy zastawne. Statut przewiduje możliwość inwestycji na rynkach zagranicznych jednak planowo będą głównie koncentrować się na GPW.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0022-
  Sharpe'a-0,0003-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,9871%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 313,220,00%-0,16%
  7D1 313,220,00%-0,15%
  1M1 243,77+5,58%+2,52%
  3M1 318,75-0,42%+4,47%
  6M1 331,02-1,34%+10,58%
  1R1 402,11-6,34%+18,06%
  3L1 504,58-12,72%+19,78%
  YTD1 337,82-1,84%+6,65%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  541,65+42,00%
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  535,85+41,61%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  244,49+41,13%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  261,12+41,12%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  243,42+41,07%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  103,94+40,55%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  103,34+39,74%
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  91,14+39,08%