Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH37

Wartość jednostki: 106,26 zł
Aktywa: 10 159 725,30 zł
Max 1R: 119,17 zł
Min 1R: 99,96 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków wschodzących
Towarzystwo: Esaliens TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków wschodzących
1D 105,77 0,46% 0,47%
7D 103,60 2,57% 1,53%
1M 106,33 -0,07% 1,70%
3M 105,66 0,57% 2,37%
6M 107,50 -1,15% 6,35%
1R -- -8,76%
3L -- 12,46%
YTD 104,42 1,76% -0,63%