GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KRB72

Wartość jednostki: 147,08 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 147,12 zł
Min 1R: 141,50 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie korporacyjne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne
1D 147,10 -0,01% -0,00%
7D 147,08 0,00% -0,02%
1M 146,81 0,18% -0,37%
3M 145,88 0,82% -0,07%
6M 144,70 1,64% 0,26%
1R 141,55 3,91% 1,18%
3L 137,39 7,08% 5,18%
YTD 145,68 0,93% 0,55%

Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne